Oppfylling av gang/sykkelvegen fra Trøim til Holde bru på rv. 52 i Hemsedal pågår for fullt fram mot fellesferien. De to bruene er nå støpt.

en av to små bruer på gangveg ferdig støpt
Finset bru er en av to gangvegbruer som nå er ferdig støpt på g/s-vegen mellom Trøim og Holde bru i Hemsedal. (Foto: Kjell Wold)

Langs den 1,8 kilometer lange g/s-vegen pågår det også terrengarbeider, opprydding av sidearealer og fjellsikring. Haug bru og Finset bru er ferdig støpt. Sprengning i skjæring ved Haugsbekken skal være ferdig i løpet av denne måneden.

gangvegen fram mot Holde bru i Hemsedal nærmer seg sluttføring
Siste del av gangvegen mot Holde bru nærmer seg å være ferdig. (Foto: Jan Ole Liljedal)

Ferdig i august

Anlegg Øst Entreprenør satser på å ha hovedarbeidene på g/s-vegen ferdig til fellesferien. Entreprenøren tar planlagt ferie på prosjektet fra uke 28 til og med uke 30 i juli. Kompletterende arbeider blir utført etter fellesferien. Frist for ferdigstillelse av gang/sykkelvegen er 15.08.2023.

Terrengarbeider langs ny gang sykkelveg
På gangvegen nærmest Trøim gjenstår noe terrengarbeider. (Foto: Jan Ole Liljedal)

Ferdig på fjellet i oktober

På Bjøberg gjøres kompletterende arbeider på kolonneoppstillingsplassen. Disse arbeidene er beregnet sluttført til sommerferien. Resterende arbeider med fresegater på fjellet mot Vestland grense pågår nå for fullt. Disse arbeidene skal være ferdig til 15.10.2023.

kolonneplass forlenget og utvidet med belysning
Kolonneplassen på Bjøberg som er utvidet og forlenget gjøres ferdig til fellesferien. (Foto: Kjell Wold)
Aktuelt for fylke(r): Viken