Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Nå bygges to mindre bruer på gang- og sykkelvegen mellom Trøim og Holde bru på rv. 52 i Hemsedal.

to bruer på ny gangveg fra Hemsedal sentrum og vestover til alpinsenteret.
Bruene støpes nå i mai/juni til palnalgt gangvegåpning i august før skolestarten til høsten. (Foto: Bjørn Kåre Ifarnes)

Det er Haug bru og Finset bru som bygges over henholdsvis Haugsbekken og Finndøla vestover fra Trøim. Bruene skal være ferdig bygd i månedsskiftet mai/juni.

hektiske arbeider på ny gang og sykkelveg i Hemsedal
hektisk arbeid på gang/sykkelveg som skal stå ferdig til skolestart etter ferien. (Foto: Bjørn Kåre ifarnes)

Siste del av fjellsprengningsarbeidene til den 1,8 kilometer lange gang/sykkelvegen pågår også nå og skal være ferdig i månedsskiftet mai/juni. Selv om det har vært en uvanlig streng og snørik vinter er Anlegg Øst Entreprenør AS i god rute til planlagt åpning på høsten.

mindre bru bygges på g/s-veg i Hemsedal
En av to bruer som bygges på ny gangveg på rv 52 i Hemsedal fra Trøim til Holde bru. (Foto: Bjørn Kåre Ifarnes)

Arbeide på fjellet med fresegater ved Vestland grense og kolonneoppstillingsplassen ved Bjøberg  starter opp igjen i slutten av mai og blir ferdigstilt til høsten. Gang- og sykkelvegen Trøim-Holde bru planlegges åpnet for ferdsel 15.08.2023, i god tid til skolestart.

Mens ferdigstillelse for hele prosjektet inkludert arbeidene i fjellet er 15.10.2023.

 

Aktuelt for fylke(r): Viken