Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

De første bilene settes i trafikk på ny Skjøiten bru på rv. 52 i Hemsedal allerede tidlig i juni – men foreløpig bare på ett felt.

asfal lagt på veg og ny bru
Ny vegg opp til Skjøiten bru og selve brua har allerede fått flere bærelag med asfalt. Før pinse settes trafikken over på ny bru, lysregulert i ett felt. (Foto: Kjell Wold)

Offisiell åpning av brua med full trafikk i begge retninger er fortsatt planlagt rundt månedsskiftet juni/juli.

­-Vi må gjøre det slik med midlertidig omlegging til ny bru i ett felt fordi vi må ha plass og tid til å legge om vegen inn til ny bru i begge retninger, forklarer byggeleder i Statens vegvesen Bjørn Kåre Ifarnes.

fire personer ved veganlegg under bygging fra Statens vegvesen og entrprenøren Hæhre
F.v. prosjektleder i Statens vegvesen, Bjørn Kåre Ifarnes, anleggsleder i Hæhre Espen Solbakken, kvalitetsrådgiver Live Sunniva Gladheim i Hæhre og kontrollingeniør Tine Sørbye i Statens vegvesen. (Foto: Kjell Wold)

Trafikk på ny bru før pinse

Som det ser ut nå vil trafikken både vestover mot fjellet og østover mot Hemsedal bli sluppet på ny bru tidlig i juni, men kun gå i ett felt og lysregulert.

Vegen inn mot ny bru østfra er allerede lagt om og asfaltert. Brua har også fått de første bærlagene med asfalt, mens noe rekkverk gjenstår på nybrua og avslutning mot vest. Entreprenøren Hæhre er nå i full gang med uttrauing av vegen vest for brua i om lag 400 meters lengde.

Åpning i månedsskitet juni/juli

Dette arbeidet er også godt i rute, slik at trafikken kan settes over på ny bru i ett felt foreløpig fra en av de første dagene i juni før pinse, mens resten av vegarbeidene og omlegging pågår. Etter ferien går en i gang med å fjerne den gamle brua og vegen inn mot denne på hver side.

ny bru snart ferdig, gamlevegen ses i bakgrunnen
Slik ser den nye brua ut som snart tas i bruk, i bakgrunnen dagens veg. (Foto: Kjell Wold)

Landkarene i stein på gamlebrua fra 1937 blir stående igjen som vegminne og utsiktspunkt. Det blir også satt opp rekkverk på landkarene ut mot elva Mørkedøla.

Høyeste tungbilandel øst/vest

Riksvei 52 går mellom Borlaug i Lærdal og sentrum i Gol. Veiens lengde er 79,2 km, hvorav 17,2 km i Vestland og 62 km i Viken. Rv. 52 over Hemsedalsfjellet knytter sammen to av de meste sentrale øst-vest forbindelsene i Sør-Norge: Rv 7  Hardangervidda og E16 Filefjell.

tre generasjoner side om side i Hemsedal ved Skjøiten og Lio
Tre generasjoner vege i Hemsedal side om side: T.v. Kongevegen fra 1827-1844, i midten ny veg og bru anno juni/juli 2022 og lengst til venstre dagens rv. 52 og brua fvra 1937. (Foto: Kjell Wold)

Rv 52 Hemsedal har den høyeste andelen tungbiler av alle  fjellovergangen i Sør-Norge med nærmere 30 prosent.

 

Aktuelt for fylke(r): Viken