Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Ett oppdrag på tre jobber på riksveg 52 i Hemsedal er nå lyst ut.

Ved Bjøberg skal kolonneoppstillingsplassen utvides til 400 meter.
Ved Bjøberg skal kolonneoppstillingsplassen utvides til 400 meter. Foto: Kjell Wold

Det skal gis pris på prosjektering og utførelse av totalentreprise som omfatter tre delprosjekt langs rv. 52 i Hemsedal kommune.

De tre delprosjektene er:

1800 meter gang- og sykkelveg langs Rv. 52 frå Trøim til Holde bru. I tillegg skal det bygges to bekkekryssinger, kollektivholdeplasser skal få universell utforming og strekningen skal få belysning.

På Bjøberg skal dagens kolonneoppstillingsplass breddeutvides og forlenges. Den nye oppstillingsplassen blir 400 meter lang og 5 meter bred. Det skal i tillegg bli belysning og en overkjørbar trafikkdeler.

3,3 km fresegate skal bygges på Hemsedalsiden som her på Lærdalsiden på rv. 52 i Hemsedal.
3,3 km fresegate skal bygges på Hemsedalsiden som her på Lærdalsiden på rv. 52 i Hemsedal.

På Hemsedalsfjellet skal det bygges ca 3300 meter med fresegater tilsvarende det som allerede er etablert på Vestland side av fylkesgrensen. Strekingen skal også belyses.

Frister og avslutning

Innleveringsfrist av endelig tilbud er 02.06.22, Tildeling av kontrakt: 28.06.22

Arbeidene må starte i løpet av høsten 2022 og fremdriftsplanene forutsetter at det jobbes på alle delprosjektene samtidig. Gang- og sykkelvegen skal stå ferdig til skolestart etter sommeren 2023. Her er fristen 15.08.2023. På de andre delprosjektene skal arbeidene være ferdig til 15.10.2023

Gang/sykkelvegen ved Trøim forlenges herfra til Holde bru.
Gang/sykkelvegen ved Trøim forlenges herfra til Holde bru. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Viken