Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Dette påvirker trafikken i området, og spesielt rundkjøringene på Nidarvoll, Sluppenvegen og Bratsbergvegen.

Statens vegvesen har to prosjekter under bygging i dette området. Rv.706 Nydalsbrua og E6 Sluppen.

For øyeblikket er trafikksituasjonen tilnærmet normal for Nydalsbrua. Alle veger er åpne for trafikk, og vi prioriterer å legge til rette for gående og syklende, sier byggeleder i Statens vegvesen Martin Jusnes Engum.

Oppfordrer trafikanter til å finne alternative ruter

På E6 Sluppen skal påkjøringsrampene utvides, og det bygges en gang- og sykkelveg under E6 i nordgående retning. E6 er åpen i hele byggeperioden, men rampen fra Sluppenvegen er stengt, og blir stengt til slutten av januar. På grunn stengingen går mye av den lokale trafikken til og fra arbeidsplassene på Sluppen nå via rundkjøringen i krysset Sluppenvegen/Bratsbergvegen.

-Vi ser at det skal lite hindringer til for at det blir kø i Sluppenvegen også utenfor rushtiden. Dette området er allerede belastet på grunn av endret kjøremønster, anleggstrafikk i forbindelse med utbyggingen av ny skole på Nidarvoll og omlegging av Fredlybekken i Klæbuvegen, sier byggeleder i Statens vegvesen Vegard Løkken Opsahl.

Statens vegvesen oppfordrer alle trafikanter som skal til og fra området om å finne alternative ruter, forskyve litt på arbeidsdagen, eller velge kollektiv transport eller sykkel. Når påkjøringsrampen fra Sluppenvegen til E6 åpner igjen i slutten av januar, vil utfordringene bli mindre.

Kontaktperson i Statens vegvesen:

Vegard Løkken Opsahl
Byggeleder
Tlf. 95228328
E-post:

Kart over kjøremøster Sluppen
Slik er om kjøringen via Sluppenvegen til Bratsbergvegen og inn på E6.
Aktuelt for fylke(r): Trøndelag, Trondheim