Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Hovedmålet med prosjektet er å utbedre strekningen til tilsvarende standard som på tilstøtende veg. Fremkommelighet for næringstransport skal ivaretas, samtidig som prosjektet skal bidra til oppnåelse av nullvekstmålet ved å avlaste Midtbyen for gjennomgående trafikk. I tillegg skal det tilrettelegges for syklende og gående ettersom parsellen inngår i hovedsykkelruter i Trondheim.

Vei:
Rv. 706
Fase:
Planfase
Kommuner:
Trondheim
Fylker:
Trøndelag
Lengde:
1200 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Ikke omtalt
Totalkostnad:
376 millioner NOK-2023
Oppstart:
2026
Antatt åpnet:
2028

Riksveg 706 Sivert Dahlens veg–Dorthealyst. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Trondheim anlegg Lademoen, Strandveien 40, Trondheim

Kontakter

Torstein Ryeng

Prosjektleder
Telefon:
E-post:

Karoline Valle

Planleggingsleder
Telefon:
E-post:

Sist oppdatert: