Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Statens vegvesen har i samarbeid med Oppdal kommune utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for rv. 70 Brudalen–Festa, gang- og sykkelveg.