Det skal utarbeides detaljreguleringsplan for ny gang- og sykkelveg langs riksveg 70 på strekningen fra Brudalen til Festa i Oppdal kommune. Trafikkfarlige avkjørsler skal utbedres, og antall avkjørsler søkes redusert.

Vei:
Rv. 70
Fase:
Planfase
Kommuner:
Oppdal
Fylker:
Trøndelag
Lengde:
3900 meter
Finansiering:
Stat

Rv. 70 Brudalen–Festa © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Siri Helgemo

Planleggingsleder
E-post:

Sist oppdatert: