Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Driva er et nasjonalt laksevassdrag, og det vil gjennomføres tiltak for å sikre kvalitetene i vassdraget under planlegging, bygging og drift av ny bru.

26.09.2023 — Varsel om høring og offentlig ettersyn rv. 70 i Sunndal kommune

I tillegg til ny bru omfatter planen utbedring av kryssene til de lokale sidevegene samt berørte private avkjørsler. Eksisterende bru tilfredsstiller ikke krav til bæreevne etter klasse BK10/60, og vil rives når ny bru er tatt i bruk. Det er registrert kvikkleire innenfor planområdet, og det vil gjennomføres flere undersøkelser og tiltak for å sikre området tilfredsstillende godt. 

Gjeldende bru på rv. 70 ved Fale rives når ny bru er tatt i bruk.
Gjeldende bru på rv. 70 ved Fale rives når ny bru er tatt i bruk. Foto: Karoline Valle

Vei:
Rv. 70
Fase:
Planfase
Kommuner:
Sunndal
Fylker:
Møre og Romsdal
Lengde:
800 meter
Omfang:
1400 meter
Finansiering:
Stat
Totalkostnad:
264,4 mill.kr. Kostnaden er anslått med 50% sikkerhet, og basert på 2020-verdi.
Oppstart:
Vår 2024
Antatt åpnet:
Vår 2026

Rv. 70 Fale bru © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Fylkeshuset, Julsundvegen 9, Molde

Kontakter

Anni Kari Pedersen

Prosjektleder
Telefon:
90 52 43 55
E-post:

Algirdas Audzijonis

Planleggings- og prosjekteringsleder
Telefon:
92 55 95 43
E-post:

Sist oppdatert: