Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

24. august 2019: En svært fornøyd samferdselsminister åpnet 9,3 km ny riksveg som var ferdig til rett tid og med 50 mill. kr spart. "Sparket rv. 70 Tingvoll-Meisingset åpen"

Riksvegen på den vel 9 km lange strekninga fra Meisingset til Saghøgda er en del av stamvegen mellom Kristiansund og Oppdal. Vegen var smal og svingete, og deler av strekningen hadde dårlig bæreevne som medførte telehiv og dårlige kjøreforhold over lengre perioder vinter og vår. Ny veg på strekningen bedrer trafikksikkerheten og framkommeligheten. Ny trasé følger i hovedsak eksisterende riksveg 70 med breddeutvidelse, nye avkjørsler og underganger.

Rv. 70 Saghøgda-Meisingset

Vei:
Rv. 70
Fase:
Åpnet
Kommuner:
Tingvoll
Fylker:
Møre og Romsdal
Lengde:
9 300m
Finansiering:
Stat
Totalkostnad:
500 millioner. Inkludert mva
Oppstart:
Desember 2015
Antatt åpnet:
2019

Rv. 70 Tingvoll-Meisingset © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Sanden 37 6630 Tingvoll

Kontakter

Odd Helge Innerdal

Prosjektleder
Telefon:
47381990
E-post:

Terje Fugelsnes

Byggeleder
Telefon:
99251132
E-post:

Arild Grønsberg

Grunnerverv
Telefon:
41103905
E-post:

Sist oppdatert: