Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

En svært fornøyd samferdselsminister åpnet 9,3 km ny riksveg som var ferdig til rett tid og med 50 mill. kr spart.

Sammen med ordfører Milly Bente Nørsett i Tingvoll skulle samferdselsminister Jon Georg Dale sage vegen åpen. Det gikk ikke helt knirkefritt.

- Vi bruker sunnmørsmetoden, sa samferdselsministeren og leverte et spark som sørget for at vegen kunne åpne. 

Penger spart

Hele vegen har vært i bruk siden midten av mai. Lørdag 24. august var det endelig klart for offisiell åpning av den 9,3 km lange riksvegen mellom Tingvoll og Meisingset på Nordmøre. Prognosen for sluttkostnaden er 470 millioner kroner, som er 50 millioner lavere enn prosjektets styringsramme.

- Den viktigste årsaken til at vi bygger billigere er at vi traff godt med kontraktsstrategien i forhold til markedet. Vi hadde ni og ti tilbydere på de to vegentreprisene, noe som gav veldig god konkurranse om jobbene, forteller prosjektleder Odd Helge Innerdal i Statens vegvesen.

Sikrere og bedre framkommelig

Den nye vegen gir en vesentlig forbedring av trafikksikkerheten og framkommeligheten. Før var vegen smal, uoversiktlig, i svært dårlig tilstand og med store utfordringer med telehiv. Nå har trafikanter og næringsliv tatt i bruk en topp moderne og trafikksikker veg.

Kortreist

Hele vegen er bygd på stedlige masser. Det er bare asfalt og betong som er kjørt til veganlegget.
- Det gir korte transportavstander, lavere klimagassutslipp og det er også gunstig for økonomien i prosjektet, sier prosjektleder Odd Helge Innerdal i Statens vegvesen.

Smarte veglys

Både på Tingvoll og Meisingset er det montert smarte veglys, som kun lyser når det er behov for det. Det kjører ca. 1100 kjøretøy på vegen i døgnet, men om natta er trafikken lav. Veglysene lyser kun 20 prosent når det ikke er trafikk. Radar registrerer når det er bevegelse over 4 km/t på vegen og lysene lyser da i full styrke så lenge det er behov for det, før de dimmes ned igjen. Det er bra for miljøet og for økonomien.

Tålmodige trafikanter

Ikke bare har de jobbet i 40 år for å få ny veg. Den nye vegen følger i hovedsak den gamle og siden anleggsstarten i 2016 har trafikk og anleggsmaskiner delt vegen.
- I dag vil vi takke trafikantene og naboene til anlegget for tålmodigheten. Vi har levd tett på hverandre de siste årene og det har gått veldig bra. Nå håper vi dere er fornøyde med resultatet og bruker vegen på en trygg og god måte, sa prosjektlederen til de mange frammøtte.   

 

Fakta om rv. 70 Tingvoll-Meisingset

  • 9,3 km ny riksveg som bedrer trafikksikkerheten og framkommeligheten for person- og næringstransport på riksveg 70.
  • 2,3 km gang- og sykkelveg.
  • To strekninger med smarte gatelys som ved hjelp av radar kun lyser når det er trafikk på vegen. Det sparer både penger og miljøet. Det første anlegget med smarte gatelys i Midt-Norge og ett av de første i landet.
  • God tilrettelegging for landbruk med bygging av tre landbruksunderganger og 3 km ny landsbruksveg.
  • Anleggsarbeidet startet i desember 2016. Vegen har blitt åpnet for trafikk del for del etter hvert som den ble ferdig. Siste del åpnet 14. mai 2019, etter planen.
  • Prognosen for sluttkostnaden er 470 millioner kroner. Det er om lag 50 millioner kroner under styringsramma for prosjektet.
  • Byggherre: Statens vegvesen. Entreprenør for vegbygging: Johs J. Syltern. Entreprenør for skogrydding: Skogkompaniet. Entreprenør for støytiltak: Brødrene Gjershaug AS.
Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal