Artikkelen er fra 2016, og innholdet kan være utdatert.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har behandlet klagene mot detaljreguleringen for Rv.70 Meisingset-Saghøgda

Klagene rettet seg både mot saksbehandlingen og selve arealbruksvurderingen.

Fylkesmannen finner etter en konkret og helhetlig gjennomgang av saken ikke grunnlag for å ta klagene til følge. Detaljregulering for Rv.70 Meisingset-Saghøgda er vedtatt i samsvar med plan- og bygningsloven.

Les hele vedtaket i klagesaken.

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal