Artikkelen er fra 2021, og innholdet kan være utdatert.

I NTP settes det av vel 1,2 milliarder kroner til utbedringer på riksvei 7 i Hallingdal og rv. 52 i Hemsedal.

- For rv. 7 sitt vedkommende er rammen på 800 millioner kroner fordelt over første og andre seksårsperiode. Det betyr at Ørgenvika-Svenkerud kan bli prioritert for utbedring til en modifisert H1 standard for økt trafikksikkerhet og framkommelighet. Nærmest ligger første strekning fra Ørgenvika til Lindelien. Der har vi nylig fått vedtatt reguleringsplan for delstrekningen., sier prosjektleder i Statens vegvesen, Knut Erik Skogen.

Riksvei 7 til Ørgenvika ble åpnet i 2014, nå er planer godkjent for vegen videre. Foto: Kjell Wold

For rv. 52 i Hemsedal er det satt av 453 milllioner kroner i første periode til utbedringer. Prosjektet er forberedt på at prioriteringen fra inneværende periode videreføres. I tillegg til pågående tilbudsbehandling for oppstart av Skjøiten bru med tilstøtende veg i mai 2021, er det 5 enkelttiltak under forberedelse mellom Gol og Vestland grense.

Nærmeste i tid for videre gjennomføring i Hemsedal er fresegate for økt vinterregularitet mellom Bjøberg og Vestland grense og gang/sykkelveg Trøim- Holde bru i Hemsedal sentrum.

Aktuelt for fylke(r): Viken