Rv 7-plan i Gulsvik enstemmig vedtatt

— Reguleringsplanen for rv. 7 Lindelien-KIttilsviki ved Gulsvik i Flå ble enstemmig vedtatt i kommunestyret 14. desember -23.

Geoteknikk er i grunnen heilt avgjerande

— I haust har trafikantar i Hallingdal sett stor aktivitet med bormaskiner ved rv. 7 i Flå. Der er nokre av geoteknikarane våre og grunnborarar på jobb.

Justerer rv.7-plan etter høring

— Statens vegvesen gjør noen mindre justeringer på reguleringsplanen for rv. 7 Lindelien-Kittilsviki etter høringen i august og september.