Reguleringsplanen for rv. 7 Lindelien-KIttilsviki ved Gulsvik i Flå ble enstemmig vedtatt i kommunestyret 14. desember -23.

veg og jernbane side om side langs innsjø i Hallingdal
Rv 7 plan for denne strekningen langs Krøderen ved Gulsvik ensemmig vedtatt i Flå kommunestyre 14. desember 2023. (Foto: KJell Wold)

Kommunedirektørens innstilling ble dermed enstemmig vedtatt. Vedtaket fikk et tilleggsforslag fra bygdelista om at det skal opparbeides P-plass for bussholdeplassen ved Bjørvikmoen før den tas i bruk.

 

Aktuelt for fylke(r): Viken