Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Statens vegvesen er i gang med å planlegge utbedringstiltak på rv. 7 i Hallingdal, henholdsvis Ørgenvika–Lindelien og Lindelien–Kittilsvik. Målet er å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten på strekningen fra Ørgenvika til Kittilsvik. Det betyr blant annet å utvide dagens veg i bredden. Det er et langsiktig mål å sikre strekningen Ørgenvika–Gol mot møteulykker.

Reguleringsplanen for Ørgenvika-Lindelien ble vedtatt i Krødsherad og Flå kommune i 2021.

01.08.2023 — Reguleringsplan for rv. 7 Lindelien-Kittilsviki i Flå til høring og offentlig ettersyn

Dagens riksveg 7 på strekningen Ørgenvika–Kittilsvika er svingete, med fjorden Krøderen tett innpå på vestsiden og høye, bratte fjellsider på østsiden. Det er derfor utfordrende å utbedre vegen uten å få store inngrep, enten i Krøderen eller i fjellsiden.

Statens vegvesen la to reguleringsplaner for strekningen Ørgenvika-Lindelien ut til offentlig ettersyn i 2019. Planene for Ørgenvika-Lindelien er vedtatt i Krødsherad kommune og i Flå kommune.

Vei:
Rv. 7
Fase:
Planfase
Kommuner:
Flå, Krødsherad
Fylker:
Buskerud
Finansiering:
Stat

Rv. 7 Hallingdal, Ørgenvika–Lindelien og Lindelien–Kittilsviki © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Knut Erik Skogen

Prosjektleder
Telefon:
91 75 00 56
E-post:

Simen Aastorp Haga

Planleggingsleder
Telefon:
93 03 85 43
E-post:

Sist oppdatert: