Her finner du forslaget til reguleringsplan som ligger ute til høring og offentlig ettersyn i perioden 1. august til 20. september 2023.

Rv. 7 Hallingdal