Denne strategiske utredningen er et initiativ fra Regionrådet for Hallingdal med ønske om at Statens vegvesen utreder riksvei 7 Ørgenvika-Gol.

Bakgrunnen for dette var å få kartlagt omfanget av prosjekter på strekningen, og muligheten for delvis eller full finansiering gjennom egenbetaling.