Denne strategiske utredningen er et initiativ fra Regionrådet for Hallingdal bestående av

kommunene Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nesbyen og Flå i 2018, med ønske om at Statens

vegvesen utreder rv. 7 mellom Ørgenvika og Gol. Bakgrunnen for dette var å få kartlagt

omfanget av prosjekter på strekningen, og muligheten for delvis eller full finansiering

gjennom egenbetaling.

 

 

 

Rv. 7 Hallingdal