I høringsperioden for reguleringsplanen for rv. 7 Lindelien-Kittilsviki i Flå har Statens vegvesen gjort supplerende grunnundersøkelser.

grunnboringer i vann fra flytebru
Her gjøres det ekstra grunnboringer i Krøderen ved Gulsvik. (Foto: Bjørn Kåre Ifarnes)

-De ekstra grunnundersøkelsene gjør vi for å få så god oversikt over de stedlige forholdene som mulig. Jo mer vi vet, jo tryggere kan vi være på løsningen. Dybde til fjell og sammensetning av løsmasser-  sand, silt, eller leire, forteller planleggingsleder Simen Aastorp Haga i Statens vegvesen.

Bedre datagrunnlag

Han påpeker at det spesielt i forbindelse med nye brukonstruksjoner og fyllinger i vann er nyttig kunnskap for det videre arbeidet. Godt datagrunnlag reduserer også usikkerheten i gjennomføringsfasen og sannsynligheten for kostnadsdrivende hendelser som følge av for svakt datagrunnlag.

Reguleringsplanen for riksveg 7 Lindelien-Kittilsviki ble lagt ut på høring 1.aug. med høringsfrist 20.september. Underveis i høringsperioden ble det satt ut trestolper med oransje markering i prosjektområdet. Dette har Statens vegvesen fått noen spørsmål om. Grunnen til at disse er satt ut i terrenget er de supplerende grunnundersøkelsene. Grunneierne ble varslet om dette i juni 2023.

grunnboringer i Krøderen høsten 2023
Om lag 130 ekstra grunnboringer er utført langs deler av rv. 7 i Flå denne høsten. (Foto: Bjørn Kåre Ifarnes)

Miljøprøver av sjøbunnen

I juni 2020 ble det utført grunnundersøkelser som del av reguleringsplanarbeidet. Det omfattet i alt 113 totalsonderinger, både på land og vann. Mot slutten av arbeidet med reguleringsplanen ble det klart at det var ønskelig med flere grunnundersøkelser. Derfor skal om lag 130 boringer utføres nå i høst.

-I tillegg til grunnundersøkelsene blir det også tatt 40-50 miljøprøver av sjøbunnen som grunnlag for videre arbeid i prosjektering og gjennomføringsfasen. Arbeidene startet i andre halvdel av september, og vil pågå et stykke ut i oktober, forteller planleggingslederen i Statens vegvesen.

Aktuelt for fylke(r): Viken