Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Et samhandlingsmøte mellom Statens vegvesen, Flå kommune og konsulenten EFLA markerte planoppstarten på rv. 7 Lindelien-Kittilsviki i Flå.

gruppe mennesker avbildet i Flå sentrum med rv. 7 i bakgrunnen
Oppstartmøte for utbedring av rv. 7 i Flå er nylig avholdt med planleggingsleder Simen Aastorp Haga t.v., plansjef i Flå kommune, Sigrid Hauglann Grimelid og avdelingsleder samferdsel for EFLA, Eivind Aase i spissen. (Foto: Kjell Wold)

8,4 km veg skal utbedres fra Lindelien sør for Gulsvik til Kittilsviki rett nord for Gulsvik. Møtet inkluderte også EFLA sine tilknyttede konsulentfirmaer Stener Sørensen og Naturrestaurering.

Neste etappe etter Ørgenvika-Lindelien

-Det var viktig for Statens vegvesen og konsulenten å få en god start på samarbeidet med Flå kommune, og derfor ville vi møtes i Flå, forteller planleggingsleder i Statens vegvesen, Simen Aastorp Haga.

I denne fasen skal det utarbeides Reguleringsplan for Strekningen mellom Lindelien og Kittilsviki. En videre planlegging etter strekningen Ørgenvika-Lindelien som ble vedtatt i Krødsherad og Flå kommune i februar 2021.

bilde av vei langs innsjø med skilt til gårdsnavn til høyre
Strekningen av rv. 7 som planlegges utbedret starter i sør her ved Lindelien gård langs Krøderen. (Foto: Kjell Wold)

Ulykkesutsatt strekning

Strekningen er et utbedringsprosjekt. I tillegg til utbedring av veien er det på strekningen tre bruer. Planarbeidet ble opprinnelig startet i 2019 med varsling av planoppstart og intern planproduksjon. Etter en tid der prosjektet har vært på vent startes det nå opp igjen, men denne gang med konsulentbistand fra EFLA og tilknyttede konsulentfirmaer.

Både Ordfører i Flå Merete Høntorp Gandrud og Plansjef Sigrid Hauglann Grimelid var i møtet tydelige på at trafikksikkerhet er høyt prioritert av kommunen, og at de håper planarbeidet på riksveg 7 ikke ender med en plan, men at tiltakene også blir bygget.

De seneste årene har denne strekningen opplevd flere alvorlige ulykker, inkludert dødsulykker

bukt  ved innsjø med viktig vegstrekning i i bakgrunnen til venstre
Her ved Kittilsviki nord for Gulsvik er endepunkt for planstrekningen av rv. 7 i Flå kommune. (Foto: Kjell Wold)

Godt samarbeid viktig

På oppstartmøtet deltok vel 25 personer fra de nevnte instanser og firmaer. På møtet fikk Flå kommune presentert sine forventninger til prosjektet og planleggingsarbeidet. Konsulenten EFLA presenterte seg og sine samarbeidsparter, mens Statens vegvesen la fram sine forventninger og roller i samarbeidet.

Statens vegvesen synes heldagsmøtet i Flå ga en fin start på arbeidet med reguleringsplanen for rv. 7 Lindelien-Kittilsviki i Flå kommune i Hallingdal.

Aktuelt for fylke(r): Viken