Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Reguleringsplanen for neste etappe av rv. 7 etter Sokna-Ørgenviika er nå godkjent i begge kommuner.

Planen omfatter fire kilometer av rv. 7 fra Ørgenvika i Krødsherad kommune til Lindelien i Flå kommune. På en del av strekningen i Krødsherad er det planer om å bygge en tunnel på om lag en kilometer. Ellers vil vegen følge dagens trase langs innsjøen Krøderen.

Her slutter nste etappe av rv 7 mot Hallingdal, ved Lindelien i Flå. (Foto: Kjell Wold)

Rv 7 Sokna-Ørgenvika mellom Ringerike og Krødsherad åpnet sommeren 2014. Når strekningen Ørgenvika-Lindelien kan komme til bygging er ennå usikkert, men det kan få en nærmere avklaring når ny NTP legges fram i mars i år.

Rv 7 Ørgenvika-Lindelien ligger foreløpig inne med. en ramme på 300 millioner kroner i inneværende periode, men det er ikke tildelt budsjett for gjennomføring. At begge vertskommunene nå har sagt ja til Statens vegvesen sitt forslag til reguleringsplan er en milepel.

Ved rasfarlige Miganberget i Krødsherad kan rv. 7 bli lagt i tunnel. (Foto: Statens vegvesen)

 

Det er også et stort skritt videre for realisering av vegstrekningen, som i dag har markert standardsprang ved overgang fra den nye vegen fram til Ørgenvika. Planen vil gjøre vegen mer trafikksikker og utbedre vegens tekniske tilstand, bla forbi Miganberget som er utsatt for stensprang og isproblemer.

Flå kommunestyre påpeker i vedtaket at vegstandarden burde vært enda bedre og mer framtidsrettet, og savner tydeligere hensyn til en ev Vegpakke Hallingdal som det er arbeides med å få aksept for Rv 7 som hovedveg i NTP.

 

Rv 7 Sokna-Ørgenvika ender her ved Ørgenvika og Krøderen. Vegen videre til Lindelien er om lag fire kilometer. (Foto: Kjell Wold) Foto: Kjell Wold
Aktuelt for fylke(r): Viken