Dette er en ulykkesbelastet strekning på 5,7 km mellom Bodø og Fauske.

Politisk behandling

Reguleringsplanen ble vedtatt Bodø og Fauske kommuner i juni 2009.

Prosjektet ligger inne i Nasjonal transportplan for 2018–2029 med tidligst oppstart i 2024.

Prosjektet var en del av Vegpakke Salten.  

Vei:
Rv. 80
Fase:
Prosjekteringsfase
Kommuner:
Fauske-Fuossko, Bodø
Fylker:
Nordland
Lengde:
5700 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Totalkostnad:
300 millioner
Oppstart:
2024

Rv. 80 Sandvika-Sagelva © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Knut Eirik Sjursheim

Prosjektleder
Telefon:
97 09 99 93
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre