Status: 
Sprengningsarbeidet er i gang. Det skytes daglig en salve i tidsrommet 11.00-11.40. Ventetid på inntil 20 minutter må påregnes. Arbeidet vil pågå frem til planlagt arbeidsslutt i slutten av februar.

Nyheter: 

7. november 2023

9. oktober 2023 Nå blir det redusert fremkommelighet på rv. 80 mellom Bodø og Fauske

25. august 2023 Consto Anlegg Nord AS skal skredsikre innfartsåren til Bodø

 

Dette er en skred- og ulykkesbelastet strekning på 4,95 km mellom Bodø og Fauske. Strekningen skal skredsikres, og vegen skal utbedres med slakere svinger, og bredere vegbane.  

Deles inn i to faser

For å komme raskere i gang med sikringstiltak på strekningen, besluttet Statens vegvesen å dele prosjektet inn i to faser. 

Fase 1: Skredsikring av områder i Ytterkleiva

Det har de siste par årene gått flere skred, som har ledet til at rv. 80 mellom Bodø og Fauske har vært stengt i lengre perioder. I 2021 mistet en Mesta-ansatt livet på jobb, etter at arbeidsbilen han satt i, ble tatt av skred.

Skredsikring av de mest kritiske områden har derfor høy prioritet, og Consto Anlegg Nord AS er i gang med arbeidet.

  • Fremdrift:
    Consto har sammen med underentreprenør Kjell Foss, påbegynt sprengningsarbeidet i Ytterkleiva. Vegen vil kunne bli stengt i opptil 20 minutter i forbindelse med sprenging. Salvene vil etter planen skytes i tidsrommet mellom 11.00 og 11.40 pga. reservasjon av jernbanespor og togtider. Til å begynne med vil det skytes ca. én salve om dagen, men etter hvert som størrelsen på salvene økes, kan det bli noen dager med sprengningsopphold. 

Fase 2: Utbedring av vegstrekning mellom Sandvika og Sagelva

Utbedring av selve vegstrekningen mellom Sandvika og Sagelva, i tillegg til noen mindre skredsikringstiltak, er fase 2 av prosjektet. Tidspunkt for utlysning av kontrakt og oppstart er ikke besluttet.  

Politisk behandling

Reguleringsplanen ble vedtatt Bodø og Fauske kommuner i juni 2009.

Prosjektet ligger inne i Nasjonal transportplan for 2022–2033.

Vei:
Rv. 80
Fase:
Prosjekteringsfase
Kommuner:
Fauske-Fuossko, Bodø
Fylker:
Nordland
Lengde:
4950 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Totalkostnad:
480 millioner 2021 kroner
Oppstart:
Høst 2023
Antatt åpnet:
2026

Rv. 80 Sandvika-Sagelva © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Arild Hegreberg

Prosjektleder
Telefon:
91 81 64 78
E-post:

Sist oppdatert: