Dette er en ulykkesbelastet strekning på 4,95 km mellom Bodø og Fauske.

Politisk behandling

Reguleringsplanen ble vedtatt Bodø og Fauske kommuner i juni 2009.

Prosjektet ligger inne i Nasjonal transportplan for 2022–2033.

Vei:
Rv. 80
Fase:
Prosjekteringsfase
Kommuner:
Fauske-Fuossko, Bodø
Fylker:
Nordland
Lengde:
4950 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Totalkostnad:
480 millioner 2021 kroner
Oppstart:
Høst 2023
Antatt åpnet:
2026

Rv. 80 Sandvika-Sagelva © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Arild Hegreberg

Prosjektleder
Telefon:
91 81 64 78
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre