Artikkelen er fra 2008, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen Region nord har etter avtale med Fauske og Bodø kommuner vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for rv. 80 Sandvika-Sagelva ut til offentlig ettersyn i perioden 21. april til 26. mai 2008. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en utbedring av den ulykkesbelastede vegstrekningen.

Planforslaget fremmes av Statens vegvesen etter Plan- og bygningslovens § 9-4, og er utlagt følgende steder:
Fauske kommune, servicetorget, Fauske
Bodø kommune, servicetorget, Bodø
Statens vegvesen, Dreyfushammarn 31, Bodø
Internett: se dokumentene i den grønne boksen til høyre

Det vil bli holdt et åpent orienteringsmøte i høringsperioden. Tid og sted for møtet vil bli annonsert i lokalavisene.

Nærmere opplysninger om planforslaget kan fås ved henvendelse til Statens vegvesen
tlf. 06640, kontaktpersoner Roar Andersen og Lars Petter Kaski.

Eventuelle merknader til planforslaget må sendes innen 26. mai 2008 til: Statens vegvesen, Region nord, Dreyfushammarn 31, 8002 Bodø
eller

Aktuelt for fylke(r): Nordland