Varsel om utvidelse av planområdet for rv. 92 Neiden–riksgrensen

— I medhold av plan -og bygningsloven ble det 19.11.2018 varslet om oppstart detaljregulering for utbedring av riksveg 92 Neiden–Riksgrensen Finland. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utbedring av vegstrekningen rv. 92 Neiden–Riksgrensen, Finland.

Utbedrer riksveg 92 sammen med Finland

— Norge og Finland går sammen om å ruste opp riksveg 92 mellom Neiden i Sør-Varanger og Kaamanen i Finland. Satsingen er en del av et større samarbeid hvor også EU og Russland er med.