Detaljreguleringen for rv. 94 fra Grøtnes til Saragammen ble vedtatt av kommunestyre i Hammerfest kommune den 14. desember 2017.