Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Entreprenører fra hele landet ønsker å bygge ny rv. 94 mellom Mollstrand og Grøtnes i Hammerfest kommune.

– Vi er svært fornøyd med at så mange ønsker å bygge og utbedre denne viktige strekningen for oss. Det sier prosjektleder i Statens vegvesen, Edgar Olsen.

Da fristen gikk ut på fredag hadde åtte entreprenører søkt om å bli godkjent for deltakelse i anbudskonkurransen (prekvalifisert). 

–  De har god spredning både i størrelse og i geografisk tilhørighet, konstaterer Olsen. 

Søkere:

  • Agder: Bertelsen & Garpestad AS
  • Finnmark: Anlegg Nord AS og AS Oscar Sundquist
  • Innlandet: Anlegg Øst Entreprenør AS og Lesja Bulldozerlag AS
  • Oslo: Peab Anlegg AS
  • Telemark: Morgedal Entreprenør AS
  • Trøndelag: Tore Løkke AS.

Vegvesenet skal plukke ut tre til fem kvalifiserte entreprenører til konkurransen.

Bilde av et vogntog på veg mot Hammerfest på rv. 94
Rv. 94 er den eneste innfartsvegen til Hammerfest og riksvegen er en sentral del av kommunikasjonstilbudet i Hammerfest og Kvalsund. Sykehuset i Hammerfest betjener store deler av befolkningen i Vest-Finnmark, og Hammerfest er et regionalt trafikk-knutepunkt. Foto: Knut Haarvik, Statens vegvesen

Det skal det bygges ca. 6 km med ny Rv. 94, like sør for Hammerfest. Strekningen som skal utbedres nå er Mollstrand–Grøtnes (del I), og strekningen Akkarfjord–Saragammen (del II). 

«Prosjektet skal gi innfartsvegen til Hammerfest bedre trafikksikkerhet og økt fremkommelighet  – særlig vinterstid.»

Arbeid og krav til leverandør.

For å bli godkjent for deltakelse i konkurransen (prekvalifisert) må entreprenøren ha tilstrekkelig erfaring fra følgende type arbeid:

  1. Bygge ny veg i tilnærmet eksisterende trasé
  2. Massehåndteringslogistikk, og sprengning
  3. Erosjonssikring og steinplastring

Byggestart

Det tas sikte på å tildele kontrakt i juni 2023 med byggestart kort tid etterpå.

Utbedret veg skal stå ferdig oktober 2025.

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark