Skal utbedre rv.94 mot Hammerfest

— Entreprenøren til Bertelsen & Garpestad AS er tildelt oppdraget med å utbedre og bygge ca.5 kilometer ny veg på innfartsvegen til Hammerfest.

Disse vil bygge ny rv. 94

— Entreprenører fra hele landet ønsker å bygge ny rv. 94 mellom Mollstrand og Grøtnes i Hammerfest kommune.

Rv. 94 ut på anbud

— Anbudskonkurransen på rv. 94 mot Hammerfest har startet. Statens vegvesen skal utbedre 5,2 km av dagens veg.