Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen går videre med fire entreprenører i konkurransen om å få bygge rv. 94 Mollstrand-Grøtnes.

De fire best kvalifiserte søkerne er i alfabetisk rekkefølge:

  • Anlegg Øst Entreprenør AS
  • Bertelsen & Garpestad AS
  • Morgedal Entreprenør AS
  • Peab Anlegg AS

Byggestart

Det tas sikte på å tildele kontrakt i juni 2023 med byggestart kort tid etterpå. Utbedret veg skal stå ferdig oktober 2025.

Bildet viser en del av vegen som skal utbedres. Bildeteksten sier: Rv. 94 er den eneste innfartsvegen til Hammerfest og er en sentral del av kommunikasjonstilbudet i Hammerfest og Kvalsund. Sykehuset i Hammerfest betjener store deler av befolkningen i Vest-Finnmark, og Hammerfest er et regionalt trafikk-knutepunkt. Foto: Knut Haarvik, Statens vegvesen.
Rv. 94 er den eneste innfartsvegen til Hammerfest og riksvegen er en sentral del av kommunikasjonstilbudet i Hammerfest og Kvalsund. Sykehuset i Hammerfest betjener store deler av befolkningen i Vest-Finnmark, og Hammerfest er et regionalt trafikk-knutepunkt. Foto: Knut Haarvik, Statens vegvesen.

Dette skal bygges

Det skal det bygges ca. 6 km med ny Rv. 94, like sør for Hammerfest. Strekningen som skal utbedres nå er Mollstrand–Grøtnes (del I), og strekningen Akkarfjord–Saragammen (del II).

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark, Hammerfest