Berre den delen av konseptvalutgreiinga (KVU) som omfattar fastlandssambandet Sotra–Bergen blei godkjent av regjeringa. Etter at vegparsellane på Sotra fekk endra status frå riksveg til fylkesveg i 2010 – ligg dei utanfor KVU-systemet.