Reguleringsplan for rv. 555 Sotrasambandet, parsell Kolltveit-Storavatnet er vedteke.

Området er delt i to reguleringsplanar:

  • Parsell Kolltveit–Bergen kommunegrense i Fjell kommune med planID 20130001 362RP, vart vedteke i Fjell kommunestyre 26. mai 2016.
  • Parsell Fjell kommunegrense–Storavatnet i Bergen kommune med planID 1201_62990000, vart vedteke i Bergen bystyre 21. september 2016.

Vedleggsrapporter