Aktuelle videoer og animasjoner om det nye Sotrasambandet.

Animasjonsfilm som viser ny riksveg 555 Sotrasambandet. Filmen er produsert av Sotra Link. Statens vegvesen har tildelt Sotra Link kontrakten for bygging av nytt Sotrasamband. Video: Sotra Link september 2021.
Strømledningene mellom mastene fra Drotningsvik til Litlesotra ble kontrollert nedsprengt 20. mai 2021 av BKK/Enotek. Høyspentlinja er blitt lagt om, for å gi plass til den nye sotrabru. Lengden på linjen som ble sprengt bort er rundt 3,8 kilometer, med totalt 22,8 kilometer ledninger. Det måtte 35 sprengladninger til, og disse ble festet dels av klatrere og dels med droner. Video: Hawkeye AS mai 2021.
Filmen viser veglinjen og eksempel på veg, tunneler, konstruksjoner og broer som inngår i prosjektet, inkludert ny Sotra bru. Video: Red Ant juni 2020.
Dronevideo som viser planene for rv. 555 nytt Sotrasamband fra Kolltveit til Storavatnet. Video: Hawkeye AS februar 2020.

Rv. 555 Sotrasambandet