Endring reguleringsplan rv. 4 Roa-Gran grense til offentlig ettersyn, høringsfrist 11. mars 2019.

Forslag til reguleringsplan som ble vedtatt i februar 2015: