Prosjektet er lyst ut som en totalentreprise.

De fire deltagerne som har meldt sin interesse er:

  • AF Gruppen Norge AS
  • Implenia Norge AS
  • Arbeidsfellesskap SALINI IMPREGILO S.p.A. og Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.
  • Skanska Norge AS

 

─ Prosjektet vil nå gjennomgå forespørslene og velge ut tre prekvalifiserte leverandører som blir invitert til å gi tilbud, og etter påske vil det bli kunngjort hvilke disse er, forteller prosjektleder May Bente Hiim Sindre.

 

Om prosjektet:

Prosjektet strekker seg fra Bjørum i Bærum kommune til Skaret i Hole kommune. Den totale strekningen er 8,4 kilometer, og skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense på 100 km/t.

Prosjektet inneholder følgende:

  • 2 motorveikryss
  • 2 tunneler, 800 m og 3,4 km
  • 10 bruer, inntil 220 meter lange
  • 3 millioner m3 masse som skal forflyttes
  • Gamle E16 skal ombygges til lokalvei, med tilhørende gang- og sykkelvei.

 

Mer informasjon om prosjektet finner du her