På strekningen mellom Volda og Klett er det i dag 3 fergesamband langs E39. Fergesambandene oppleves som en barriere og bidrar til at reisetidene blir høye mellom byene i regionen. Det er et potensial for betydelig reisetidsreduksjon på strekningen og fergefri kystriksveg er både et nasjonalt og regionalpolitisk langsiktig mål.

Dette prosjektet omfatter utredninger for ny fjordkryssing over Sulafjorden fram til ferdig Forprosjekt for valgte bruløsninger. Tilstøtende strekninger på E39 og tilførselsveger vurderes grovt med tanke på gjennomførbarhet.

Illustrasjonskart som viser aktuelle korridorer, se linje K1 og K2: