Statens vegvesen skal regulere oppgradering av E6 mellom Fjerdingen og Grøndalselv, en strekning på mer enn 11 kilometer.

Dagens E6 har varierende standard og er gjennomgående smal. Vegen planlegges som utbedring av dagens veg, det vil si delvis i dagens trase, men i ny trase der det er nødvendig på grunn av for krappe svinger, humper eller dumper.

Prosjektet er omtalt i NTP 2014-2023 som «E6 Grong – Nordland grense» med mulig oppstart i periode 2018-2023.