E6 Helgeland nord er den første av i alt tre delprosjekter i utbyggingspakken E6 Helgeland. Spaden gikk i jorda 3. september 2015 og 7. november 2019, ble siste del av prosjektet åpnet for trafikk.

Til sammen er det bygget og utbedret 62 kilometer europaveg på en 125 kilometer lang strekning mellom kommunegrensa Rana/Hemnes og Saltfjellet. Hovedentreprenør var Hæhre AS.

Utbyggingen skjedde gjennom en såkalt vegutviklingskontrakt, som gir entreprenør ansvar både for prosjektering og bygging av vegen, samt drift etter ferdigstillelse. Kontrakten har en varighet på 15 år, inklusive byggetiden. Med en slik kontrakt sikrer vi en kontinuerlig, sammenhengende og forutsigbar utbygging av en lang strekning.

Parseller:

  • Urlandå–Skamdal
  • Fallheia–Sandheia
  • Illhøllia–Tjæraskaret
  • Tjæraskaret–Eiterå
  • Strandjord–Messingslett
  • Messingslett–Storvoll
  • Storvoll–Raufjellforsen
  • Raufjellforsen–Krokstrand
  • Krokstrand sentrum
  • Krokstrand–Bolna

E6 Helgeland nord parselleneKart: E6 Helgeland nord parsellene. Illustrasjon: Statens vegvesen