E6 Helgeland nord

E6 Helgeland nord er den første av i alt tre delprosjekter i utbyggingspakken E6 Helgeland. Prosjektet strekker seg over en vegstrekning på 125 kilometer, fra Korgen til Bolna, hvor vi skal bygge og utbedre i alt 62 kilometer veg.

Utbyggingen skjer gjennom en såkalt vegutviklingskontrakt. Den gir entreprenøren ansvar både for prosjektering og byggingen av vegen, samt drift etter ferdigstillelse.

Kontrakten har en varighet på 15 år, inklusive byggetiden på 4-6 år. Med en slik kontrakt sikrer vi en kontinuerlig, sammenhengende og forutsigbar utbygging av en lang strekning.

E6 Helgeland nord ble den 3. juni 2014 vedtatt i Stortinget, og arbeidet startet 3. september 2015. Hovedentreprenør er BetonmastHæhre.