Statens vegvesen sendte kommunedelplan for ny E6 Åsen nord–Mære til kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer den 19. desember 2017.

Inderøy kommune behandlet kommunedelplanen første gang i møte 16. mai 2018. Formannskapet vedtok å legge planforslaget ut til høring. I tillegg vedtok formannskapet å legge ut en alternativ linje forbi Røra.

Kommunestyret i Inderøy sluttbehandlet planen i møte 10. desember 2018. 

Se vedtak og plandokumenter her