Rapport Ny havn i Høybukta vest - vurdering av fremtidig marked for havnetjenester. Multiconsult 30.mai 2018  

Planprogrammet for havn og veg til havn - fastsatt 14. februar 2018

Sør-Varanger kommunestyres behandling av planprogrammet 14. februar 2018  

Høringsuttalelser til forslag til planprogram - september 2017

Presentasjon på informasjonsmøtet i Kirkenes 16. august 2017

Forslag til planprogram for havn og veg til havn - Høybukta vest i Sør-Varanger 30. juni 2017

Varsel om planoppstart Høybukta vest - Brev og kunngjøring 29. juni 2017

Avtale om plansamarbeid 19. mai 2017

Videre utvikling av transportsystemet i Kirkenesområdet - Samferdselsdepartementet 16. desember 2016