Eig eller disponerer du ein eigedom med avkøyrsle til veg eller gang- og sykkelveg, eller ligg eigedommen din inntil eit vegkryss? Da er det ditt ansvar å sørge for fri sikt ved di avkøyrsle og mot vegkryss (jf. Veglova §31 og §43).

Vi håpar at du gjennomfører nødvendige tiltak på vegetasjonen slik at alle kan gå, sykle og køyre trygt forbi eigedomen din.

Ved spørsmål, ring Statens vegvesen på tlf. 22 07 30 00 eller nyttegjer deg av skjemaet på våre kontaktsider.