Du må søke om tillatelse fra Statens vegvesen for å sette opp reklame langs en riksvei. For reklame langs fylkesveier må du søke fylkeskommunen.

Det er ikke lov å sette opp reklame langs offentlig vei uten tillatelse. Uten tillatelse er det heller ikke lov å sette opp reklame eller andre innretninger i veiskråninger og grøfter eller på for eksempel veibanen, fortau, gang- og sykkelveier, rabatter, rasteplasser, gangbruer, skiltutstyr og ulike veiinstallasjoner.

Vil du feste reklame for en virksomhet på bygningen der virksomheten drives, og reklamen kun viser firmanavnet eller typen virksomhet, trenger du ikke tillatelse fra Statens vegvesen.

Slik søker du om tillatelse

Fyll ut søknadsskjemaet om løyve til oppsetting av reklame, og send det til oss på e-post til eller som vanlig post.

Hva må søknaden inneholde?

Søknaden må blant annet inneholde informasjon om

  • hvem som er søker
  • hvem som er grunneier
  • lokasjon
  • reklamens art, innhold og utforming
  • plassering og hvor lenge reklamen blir stående

Slik blir søknaden vurdert

Søknaden blir vurdert ut fra trafikkfare, for eksempel om reklamen hindrer fri sikt eller medfører distraksjonsfare på det stedet den skal  plasseres.

Reklame kan også være søknadspliktig etter andre regler, for eksempel plan- og bygningsloven.