Du må søke om tillatelse til å sette opp serviceskilt eller virksomhetsvisning til din virksomhet langs veien.

Gjelder det riksvei, fylkesvei eller privat vei må du sende søknaden til Statens vegvesen. Gjelder det kommunal vei, må du kontakte kommunen.

Det er flere vilkår som må være oppfylt for å få innvilget skilting, både generelle vilkår og særlige vilkår knyttet til det enkelte skilt. Se håndbok N300 (Trafikkskilt) Del 5 for mer informasjon.

Slik søker du 

Fyll ut Søknadsskjema om serviceskilt eller virksomhetsvisning (bokmål).pdf og send det til Statens vegvesen.

Søknaden må blant annet inneholde informasjon om:

  • hvem som er søker
  • servicestedets lokasjon i forhold til riksvei
  • type virksomhet
  • ønsket service- eller veivisningssymbol og tekst som ønskes
  • avkjørsel og parkeringsareal er godkjent

Langs veien