Priser på teoriprøve og oppkjøring

 

Teoriprøve

Oppkjøring

Moped (AM146)

660

 

Moped (AM147)

660

 

Lett motorsykkel (A1)

660

1160

Mellomtung motorsykkel (A2)*

660

1160

Motorsykkel (A) *

660

1160

Personbil (B)

660

1140

Personbil med tilhenger (BE)

 

970

Lett lastebil (C1)

660

1140

Lett lastebil med tilhenger (C1E)

 

1140

Lastebil (C)

660

1140

Lastebil med tilhenger (CE)

660

1140

Minibuss (D1)

660

1140

Minibuss med tilhenger (D1E)

 

1140

Buss (D)

660

1140

Buss med tilhenger (DE)

 

1140

Traktor (T)

660

970

Snøscooter (S)

660

 

Utrykning (kode 160)

660

1140

Yrkessjåførkompetanse (YSK)

660

 

ADR

660

 

Løyveeksamen for taxi, gods- og persontransport

1700

 

* Det er ikke krav om teoriprøve ved utvidelser i A-klassene. Altså utvidelse fra A1 til A2, A2 til A eller A1 til A.

For bestilling av nytt førerkort etter meldt tapt og utstedelse av sjåførkort er det også mulig å betale på nett (Din side)

Priser på utstedelse og foto

 

Bestilling på trafikkstasjon

Bestilling på nett

Utstedelse av førerkort

310

 

Utstedelse av førerkort etter meldt tapt

310

145

Utstedelse av kompetansebevis ADR

310

 

Utstedelse av kompetansebevis for gods- og persontransport (YSK)

310

 

Utstedelse av sjåførkort

770

340
Utstedelse av bedrift-, verksted- og kontrollkort770 

Bilde på førerkort

80

 

Gebyret må betales selv om du ikke gjennomfører prøven, med mindre prøven er avbestilt senest nest siste virkedag før dato for bestilt prøve. Gebyret må være betalt før ny oppkjøring kan bestilles. Selv om fristen for avbestilling er utløpt, kan gebyret for manglende gjennomføring frafalles av Statens vegvesen, dersom det fremlegges helseattest eller dokumentasjon for andre forhold som gjør det rimelig å frafalle gebyret.

Førerprøve for tyngre klasser eller tilhenger

Kandidater som skal avlegge førerprøve for tyngre klasser eller tilhenger må ha bestått følgende prøver på forhånd:

  • BE - bestått B
  • C1 - bestått B
  • C1E - bestått C1
  • C - bestått B
  • CE - bestått C (Teoretisk prøve CE - bestått teoretisk prøve C)
  • D1 - bestått B
  • D1E - bestått D1
  • D - bestått B
  • DE - bestått D