Priser på teoriprøve og oppkjøring

 

Teoriprøve

Oppkjøring

Moped (AM146)

640

 

Moped (AM147)

640

 

Lett motorsykkel (A1)

640

1120

Mellomtung motorsykkel (A2)*

640

1120

Motorsykkel (A) *

640

1120

Personbil (B)

640

1100

Personbil med tilhenger (BE)

 

930

Lett lastebil (C1)

640

1100

Lett lastebil med tilhenger (C1E)

 

1100

Lastebil (C)

640

1100

Lastebil med tilhenger (CE)

640

1100

Minibuss (D1)

640

1100

Minibuss med tilhenger (D1E)

 

1100

Buss (D)

640

1100

Buss med tilhenger (DE)

 

1100

Traktor (T)

640

930

Snøscooter (S)

640

 

Utrykning (kode 160)

640

1100

Yrkessjåførkompetanse (YSK)

640

 

ADR

640

 

Løyveeksamen for taxi, gods- og persontransport

1650

 

* Det er ikke krav om teoriprøve ved utvidelser i A-klassene. Altså utvidelse fra A1 til A2, A2 til A eller A1 til A.

For bestilling av nytt førerkort etter meldt tapt og utstedelse av sjåførkort er det også mulig å betale på nett (Din side)

Priser på utstedelse og foto

 

Bestilling på trafikkstasjon

Bestilling på nett

Utstedelse av førerkort

300

 

Utstedelse av førerkort etter meldt tapt

300

140

Utstedelse av kompetansebevis ADR

300

 

Utstedelse av kompetansebevis for gods- og persontransport (YSK)

300

 

Utstedelse av sjåførkort

750

340
Utstedelse av bedrift-, verksted- og kontrollkort750 

Bilde på førerkort

80

 

Gebyret må betales selv om du ikke gjennomfører prøven, med mindre prøven er avbestilt senest nest siste virkedag før dato for bestilt prøve. Gebyret må være betalt før ny oppkjøring kan bestilles. Selv om fristen for avbestilling er utløpt, kan gebyret for manglende gjennomføring frafalles av Regionvegkontoret, dersom det fremlegges helseattest eller dokumentasjon for andre forhold som gjør det rimelig å frafalle gebyret.

Førerprøve for tyngre klasser eller tilhenger

Kandidater som skal avlegge førerprøve for tyngre klasser eller tilhenger må ha bestått følgende prøver på forhånd:

  • BE - bestått B
  • C1 - bestått B
  • C1E - bestått C1
  • C - bestått B
  • CE - bestått C (Teoretisk prøve CE - bestått teoretisk prøve C)
  • D1 - bestått B
  • D1E - bestått D1
  • D - bestått B
  • DE - bestått D