Registrering av boliger

Det er konsulentfirmaet Asplan Viak AS som utførte disse registreringene på vegne av Harstadpakken, og de hadde ansvaret for å kontakte den enkelte grunneier for å gjøre nødvendige avtaler.


Totalt omfattet dette over 700 adresser.

Hvorfor ble det gjort slike registreringer?

Dersom det oppstår skader på bygninger i løpet av byggeprosjektet, er det viktig å ha slike registreringer når vi skal vurdere hva som er årsaken. Derfor har fokuset vært på mulige påvirkninger i form av rystelser/vibrasjoner og skjevsetninger. Registreringen skjedde både utvendig og innvendig, og det ble skrevet en rapport for hver enkelt bygning