Harstadpakken legger stor vekt på at arbeidet skal være til minst mulig heft og bry, men likevel kommer alle som bor og ferdes i Harstad til å merke at det foregår et stort arbeid i flere år fremover.

Vi er klar over at anleggsarbeidet kan føles belastende så lenge det pågår, men vil gjøre det vi kan for at du skal være godt orientert om prosjektet. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller innspill.