Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Et godt og pålitelig rutetilbud i Harstad by skal gjøre det enklere å velge buss fremfor bil.

12 prosent av Harstadpakken skal brukes på ulike tiltak for å gjøre buss til et reelt alternativ til bil.

Tiltakene innebærer blant annet:

  • Oppgradering av rutemønster gjennom Harstad
  • Økt fremkommelighet for buss
  • Faste rutetider
  • Sanntidssystem som viser når neste buss kommer
  • Flere avganger i rushtiden
  • Modernisering av omlag 100 busstopp
  • Alltid buss på fergekaiene ved ankomst
  • Utvide Kanebogen, Samakrysset og sentrum som knutepunkt for busstrafikken