Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

På denne siden finner du informasjon om bompengeløsningen i Harstadpakken.

Generell informasjon om AutoPASS og bompenger i forbindelse med Harstadpakken finner du på nettsidene til Troms Bompengeselskap AS.

Bompenger utgjør ca. 60 % av finansieringen, og resten er midler fra staten, Troms fylkeskommune og Harstad kommune. Nedbetalingstiden i Harstadpakken er beregnet til 15 år.

Innkrevingen startet mandag 27. juni 2016

Mandag 27. juni kl. 12 startet innkrevingen av bompenger i forbindelse med Harstadpakken. Innkrevingen startet samtidig i syv av åtte bommer. Den åttende og siste bommen ble satt i drift i forbindelse med åpningen av Harstadåstunnelen 4. januar 2020.

AutoPASS

AutoPASS-avtale kan tegnes på www.harstadpakken.no. Den gir deg 20 prosent rabatt på passeringene dine, timesregel og månedstak ved passering i bomringen.

Takster

Takstgruppe 1 - 13 kroner

Takstgruppe 2 - 20 kroner

Fra 2. januar 2020 kreves det også inn bompenger for nullutslippskjøretøy (el- og hydrogenbiler) i takstgruppe 1. Med AutoPASS-avtale er taksten i Harstadpakken for disse kjøretøyene 5,20 kroner.

Takstgruppe 1:

Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Takstgruppe 2:

Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

 

Slik gjennomføres ordningen

  • Bomring med 8 innkrevingspunkt rundt Harstad sentrum.
  • Taksten er 13 kroner for lett bil og 20 kroner for tung.
  • AutoPASS-avtale gir 20 prosent rabatt og fordeler som timesregel og månedstak.
  • Timesregel er at du betaler for kun én passering pr. kjøretøy uansett hvor mange ganger du passerer en bomstasjon innen en time.
  • Månedstak er at du betaler for maksimalt 60 passeringer pr. kjøretøy i løpet av en måned.
  • Nedbetalingstiden er satt til 15 år.

Disse slipper å betale:

  • Motorsykler og mopeder
  • Utrykningskjøretøy*
  • Offentlig transport i rute*
  • Forflytningshemmede (med parkeringstillatelse fra kommunen)*

*Forutsatt AutoPASS-brikke

Om innkreving samtidig som man bygger

I Harstadpakken har Stortinget vedtatt parallellinnkreving, det vil si at man krever inn bompenger samtidig som man bygger. Dette er en innkrevingsform som er vanlig for bypakker og bomringer rundt byer, og praktiseres for eksempel i Bodø. En fordel er at den gir lavere rentekostnader på bompengeselskapets lån, enn dersom det skulle vært etterskuddsinnkreving.

Forflytningshemmede 

Forflytningshemmede har rett til gratis passering i bomringer knyttet til byområder dersom man har brikke og denne er registrert med fritak. Ønsker du å søke om fritak, kan du tegne avtale og bestille brikke fra for eksempel  Hålogalandsbrua AS

Deretter gjør du slik: 

Når du har mottatt brikken i posten:

a. Ta kopi av parkeringstillatelsen (blåkortet – må ha min 2 års gyldighet)
b. Før på navn og brikkenummer
c. Send til: 

Hålogalandsbrua AS
v/Ferde AS
Postboks 2623 
5836 Bergen 

Du må søke om fritak fra det selskapet du inngår avtale med, slik at hvis du inngår avtale med et annet selskap, må du sjekke hvilke rutiner de har for å søke om fritak.

Du finner ellers mer informasjon om dette ved å lese på autopass.no

Les mer om AutoPASS

Ønsker du å lese mer om AutoPASS-ordningen og har generelle spørsmål finnes det mye informasjon på nettsiden www.autopass.no

Kart som viser hvor bomstasjonene i Harstadpakken er plassert.
Kart over bomstasjoner i Harstadpakken