For å sikre fremtidig god fremkommelighet på transportsystemet skal det settes i gang en rekke tiltak.

33 prosent av midlene i Harstadpakken brukes på vegutbedring og kryssutbedring. I tillegg er 26 prosent brukt på Harstadåstunnelen.

Tiltakene innebærer blant annet:

  • Fire kryss ombygd til rundkjøringer - og ytterligere to ved endelig vedtak om merfinansiering
  • Omlegging av Skaunvegen og etablering av samleveg for næringsområdet ved OBS! og Statoil på Seljestad.
  • Påkjøringsrampe fra Merkurveien til rv. 83 ved merfinansiering