Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Som en forberedelse til arbeidet med tunnel gjennom Harstadåsen ble det gjennomført et stort antall boligregistreringer langs hele tunneltraseen.

Registrering av boliger

Det er konsulentfirmaet Asplan Viak AS som utførte disse registreringene på vegne av Harstadpakken, og de hadde ansvaret for å kontakte den enkelte grunneier for å gjøre nødvendige avtaler.


Totalt omfattet dette over 700 adresser.

Hvorfor ble det gjort slike registreringer?

Dersom det oppstår skader på bygninger i løpet av byggeprosjektet, er det viktig å ha slike registreringer når vi skal vurdere hva som er årsaken. Derfor har fokuset vært på mulige påvirkninger i form av rystelser/vibrasjoner og skjevsetninger. Registreringen skjedde både utvendig og innvendig, og det ble skrevet en rapport for hver enkelt bygning

Naboinformasjon