Dette er en ulykkesbelastet strekning på 5,7 km mellom Bodø og Fauske.

Politisk behandling

Reguleringsplanen ble vedtatt Bodø og Fauske kommuner i juni 2009.

Prosjektet ligger inne i Nasjonal transportplan for 2018–2029 med tidligst oppstart i 2024.

Prosjektet var en del av Vegpakke Salten.