Aktiv skolevei gir trafikktrening, bedre forutsetninger for læring og viktige helsegevinster.

Nasjonal transportplan har som mål at 80 prosent av barn mellom 6 og 15 år skal gå eller sykle til skolen. Siste nasjonale reisevaneundersøkelse for barn under 12 år viser at rundt 64 prosent har en aktiv skolevei.

Helsedirektoratet anbefaler at barn er i fysisk aktivitet minst 60 minutter om dagen i moderat intensitet. Barn som går eller sykler til skolen får et forsprang som gir dem et høyere gjennomsnittlig aktivitetsnivå enn de som blir kjørt.

En aktiv skolevei gir bedre helse

Forskning viser at elever som reiser med bil eller buss til skolen har dårligere helse enn elever som går eller sykler. Det er påvist en klar sammenheng mellom bruk av skoleskyss og nedsatt balanse og bevegelighet i rygg og hofter i artikkelen "Skoleskyss svekker barns helse" (TØI). Risiko for ryggplager halveres for hver kilometer barn går eller sykler.

Barn som sykler til skolen hver dag øker kondisjonen med 7,9 prosent i løpet av de første 12 ukene. Det viser Line Anita Bjørkelund Børrestad i sin doktoravhandling om effekter av hverdagsaktivitet hos barn og unge (Børrestad i Sykkelglede 2012). Disse barna hadde også lavere BMI og mindre risiko for å utvikle overvekt enn de som ble kjørt til skolen. En aktiv skoleveg på 1,6 km kan bidra til å forebygge hjerte- og karsykdommer senere i livet (Lambiase 2011).

Aktiv skolevei bedrer konsentrasjonen

Å være aktiv på skoleveien bedrer også grunnlaget for læring. En dansk undersøkelse (Masseeksperimentet 2012) viser at fysisk aktivitet mer enn to timer i uka bedrer skolebarns konsentrasjonsevne. Barna som gikk til skolen, viste bedre konsentrasjonsevne i tester som ble gjort hele 4 timer senere på dagen.

For jenter har forskning vist at en aktiv skolevei på over 15 minutter kan gi en signifikant økning i prestasjonsevne innenfor matte, språk og logisk tenkning (Martínez-Gómez 2010). I tillegg har engelsk forskning vist at barn som gikk til skolen opplevde lavere stressnivå under prøver senere på dagen enn barn som ble kjørt (Lambiase 2011). 

Barn og unges reiser